Enligt REN (Redes Energéticas Nacionais) var 26 procent av de 59 procent av elförbrukningen som förra året kom från förnybara energikällor, 26 procent från vindkraft, 27 procent från vattenkraft, 7 procent från biomassa och 3,5 procent från solceller.

Även om solcellsenergi fortfarande är den minst betydande av de förnybara energikällorna, framhöll REN den starka tillväxten (37 procent) jämfört med föregående år.

När det gäller de 31 procent av elförbrukningen som tillhandahålls av icke förnybar energiproduktion 2021, avser 29 procent kol, och den sista anläggningen som stängdes i slutet av november (Pego, i Abrantes) står för mindre än 2 procent.

De återstående 10 procenten motsvarar import.