Enligt den månatliga statistiken över sysselsättning och arbetslöshet, uppgick arbetslösheten i november 2021 till 6,3 procent, en minskning med 0,1 procentenheter från föregående månad, samma nivå som tre månader tidigare och en minskning med 0,9 procentenheter från året innan.

Under den aktuella månaden minskade den arbetslösa befolkningen (326 900) med 0,8 procent jämfört med oktober och 11,1 procent jämfört med samma månad 2020, efter att ha ökat med 0,6 procent jämfört med tre månader tidigare, förtydligade statistikmyndigheten.

Den sysselsatta befolkningen (4 852 800) ökade i sin tur med 0,3 procent jämfört med föregående månad, 0,4 procent jämfört med tre månader tidigare och 3,1 procent jämfört med ett år tidigare.

Den arbetande befolkningen (5 179 700) ökade också med 0,2 procent jämfört med oktober, 0,4 procent jämfört med augusti 2021 och 2,1 procent jämfört med november 2020.

Den inaktiva befolkningen (2 505 400) minskade däremot i alla tre jämförelseaspekterna: 0,3 procent jämfört med oktober 2021, 0,6 procent jämfört med augusti 2021 och 3,7 procent jämfört med november 2020.

När det gäller underutnyttjandet av arbetskraften låg det på 11,7 procent, en november, ett värde som är identiskt med föregående månad och 0,6 procentenheter lägre än tre månader tidigare och med 2,3 procentenheter jämfört med samma månad 2020.