Mer än 2 000 sjuksköterskor har begärt att få lämna Portugal sedan pandemins början i mars 2020, särskilt under andra halvåret förra året.

Enligt uppgifter som Ordem dos Enfermeiros (OE) offentliggjorde i dag: "Bara under det senaste året [2021] motsvarar det totala antalet sjuksköterskor som uttryckte sin avsikt att emigrera ungefär en tredjedel av de nya sjuksköterskor som årligen utbildas i portugisiska skolor".

Ordem dos Enfermeiros tog emot 2 413 ansökningsblanketter gällande emigration.

Enligt uppgifterna gjordes 1 230 ansökningar under 2020 och 913 under 2021, särskilt under andra hälften av förra året, "en tid då tusentals sjuksköterskor lämnar skolorna för arbetsmarknaden", säger OE.

"Medan det fram till juni [2021] alltså hade gjorts 277 ansökningar gällande emigration, ökade antalet mellan juni och december till 636", uppger OE.

"Europeiska länder, som under de senaste två åren har genomfört mycket aggressiva rekryteringskampanjer, fortsätter att väljas av portugisiska sjuksköterskor, särskilt Schweiz, men även Förenade Arabemiraten tar år efter år emot allt fler portugisiska yrkesverksamma".

Efter Schweiz var Spanien och Storbritannien, trots Brexit, de viktigaste destinationerna som portugisiska sjuksköterskor valde under 2021.

"Dessa siffror visar att trenden med sjuksköterskors utvandring fortsätter, trots den kroniska bristen på sjuksköterskor i Portugal. Det erinras om att vi under de senaste två åren har nått den punkt där vi vill anställa sjuksköterskor, i de mest kritiska momenten av pandemin, och det finns inga sjuksköterskor på marknaden, trots att 3 000 nya sjuksköterskor lämnar skolorna varje år", uppger OE.

I detta avseende "är det brådskande att ge sjuksköterskorna anständiga villkor och inte fyramånaderskontrakt, att ge dem en karriär och inte en flygbiljett", säger Ana Rita Cavaco från Bastonária, och betonar att det i en valmånad är viktigt att veta vad varje parti har för program för hälsa, och för sjuksköterskor i synnerhet, och att det är brådskande att hitta mekanismer för att säkra sjuksköterskorna i Portugal, vilket redan har rekommenderats av Världshälsoorganisationen.