Beslutet att ställa in karnevalsparaden som skulle äga rum mellan 26 februari och 1 mars motiveras i ett uttalande, av kommunen, som på grund av ökningen av antalet smittade av Omicron-varianten, det nya coronaviruset, "vilket inte ger tillräckligt med tid för planering och utformning av programmet" .

"Än en gång tog vi detta svåra beslut, medvetna om att detta är rätt väg eftersom karnevalen är en händelse som främjar sociala kontakter, eftersom den samlar i genomsnitt 70 000 besökare årligen", motiverar borgmästaren i Loulé.

För Vítor Aleixo är "denna nya variant [Omicron] extremt smittsam, vilket skulle kunna leda till en ökad spridning av viruset [Sars-Cov-2] i Loulé kommun, något som vi vill undvika till varje pris".

"Genom att ställa in vår parad prioriterar vi hälsan i vårt samhälle", hävdar borgmästaren.

Kommunen tillade att den överväger att genomföra initiativ som förstärker betydelsen av detta evenemang, men som inte äventyrar befolkningens hälsoskydd.

Detta är andra året i rad som Loulés karnevalsparad ställs in på grund av Covid-19-pandemin.