Antalet dagliga smittade ligger i dag för andra dagen i rad över 40 000 fall, efter att ha nått 40 945 fall i onsdags, vilket är det högsta antalet sedan pandemins början.

Enligt den dagliga rapporten om den epidemiologiska situationen som DGS har publicerat finns det nu 1 699 patienter inlagda på avdelningarna, 64 fler än i onsdags, och 162 på intensivvårdsavdelningarna, fem färre under de senaste 24 timmarna.

Antalet aktiva fall har återigen ökat under det senaste dygnet och uppgår nu till 286 965, vilket är 10 071 fler än i onsdags, och 30 041 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 468 309.

Av de 22 dödsfallen inträffade 12 i regionen Lissabon och Tagusdalen, sex i norr, tre i den centrala regionen och en på Azorerna.

Lissabon och Vale do Tejo är den region i landet med flest nya fall under de senaste 24 timmarna, med 16 062 fall, följt av norra delen (14 866), och dessa två regioner står för 77 % av de nya infektionerna.

I den centrala regionen registrerades 4 232 nya smittade under de senaste 24 timmarna, på Madeira 1 960, i Alentejo 1 255, i Algarve 1 121 och på Azorerna 540.

Sjukhusinläggningarna är de högsta sedan tio månader tillbaka, då 1 708 patienter lades in på sjukhus den 6 mars.

Enligt uppgifter från DGS var 15 av de 22 dödsfallen över 80 år, fyra var mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år, en mellan 50 och 59 år och en mellan 40 och 49 år.

Det högsta antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 431), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 175) och mellan 60 och 69 år (1 767).

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 40-49 år (7 574), följt av 20-29 år (6 833), 30-39 år (6 776), 50-59 år (5 725), 10-19 år (4 862), upp till 9 år (3 172), 60-69 år (2 892), 70-79 år (1 376) och äldre över 80 år (924).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Tagusdalen registrerat 703 912 smittade och 8 091 dödsfall.

I den norra regionen har 646 804 smittade och 5 834 dödsfall inträffat och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 238 794 infektioner och 3 392 dödsfall.

Algarve har totalt 69 702 smittade och 602 dödsfall och Alentejo har 59 659 fall och 1 097 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 39 296 smittade och 132 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 16 310 fall och 55 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

I Portugal har 19 203 personer dött sedan mars 2020, varav 10 106 män och 9 097 kvinnor.