Uppgifter från hälsoministeriet visar att SNS mellan januari och november 2021 utförde 654 711 kirurgiska ingrepp, vilket är 23,5 % mer än under samma period 2020 (529 986) och 0,4 % mer än 2019 (652 105 ), det år då Covid-19 var före pandemin.

Enligt öppenhetsportalen utfördes 567 156 operationer mellan januari och november 2011, ett antal som ökade till 577 807 under 2012 och till 593 342 under 2013.

År 2014 skedde en liten minskning, till 590 038 utförda operationer, för att återigen öka 2015 (603 554), 2016 (614 794), 2017 (623 576), 2018 (624 937) och 2019 (652 105). År 2020, det år då pandemin började, sjönk antalet operationer till 529 986, men återhämtade sig förra året till 654 711.

En källa från hälsoministeriet förklarade att uppgifterna började aggregeras 2010, året då 603 482 kirurgiska ingrepp utfördes fram till november, det datum som fastställer början på aggregerade uppgifter.

"Därför har vi fram till november det högsta antalet kirurgiska ingrepp som ackumulerats sedan det finns ett register", påpekade han.

Av det totala antalet operationer som utfördes 2021 var nästan 567 400 planerade operationer och nästan 87 300 brådskande operationer.

"De senaste preliminära uppgifterna, som avser november 2021, fortsätter att visa att sjukhusvårdsverksamheten återhämtar sig, nämligen när det gäller kirurgisk verksamhet, som ett resultat av sjukhusenheternas insatser, med produktionsnivåer som är högre än de som registrerades före pandemin", säger hälsoministeriet.

Om man jämför de uppgifter som ackumuleras fram till november 2021 med de uppgifter som ackumuleras fram till november 2019 är de institutioner som uppvisade de största ökningarna av antalet operationer Hospital de Braga, EPE (+34,8 %), Hospital de Cascais, PPP (+ 27,5 %), Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, EPE (+17,8 %), Centro Hospitalar de Leiria, EPE (+17,1 %) och Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE (+12,9 %).