Portugisiska pass ger innehavarna rätt att besöka 187 länder i fri transit, visar en ny uppdatering av "The Henley Passport Index".

I likhet med vad som hände under det sista kvartalet förra året, som präglades av pandemin, behåller det portugisiska passet femteplatsen i rankingen av de mest värdefulla passen i världen år 2022. Det finns endast 13 länder vars pass ger tillgång till att besöka fler länder utan föregående visum.

Japan och Singapore är de länder som har de mest värdefulla passen i världen, vilket ger dem möjlighet att resa till 192 länder i fri transit. På andra plats kommer Tyskland och Sydkorea (båda med tillgång till 190 länder). På tredje plats ligger Finland, Italien, Luxemburg och Spanien.

Därefter följer Österrike, Danmark, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Dessa länders pass ger innehavarna möjlighet att resa till 188 länder utan föegående visum, vilket placerar dem på fjärde plats i rankingen, före Portugal och Irland.

Å andra sidan ligger Afghanistan sämst till, eftersom detta pass endast ger tillträde till 26 länder. Landet ligger därmed på 111:e plats i rankingen, följt av Irak (som ger fri transit till 28 länder) och Syrien (29 länder).

Indexet utvärderar världens mest inflytelserika pass varje kvartal på grundval av uppgifter från IATA (International Air Transport Association) och omfattar 199 olika pass och 227 internationella destinationer.

Topp 5 av de mest värdefulla passen i världen:

1:a plats: Japan och Singapore - tillgång till 192 länder

På andra plats: Tyskland och Sydkorea - tillträde till 190 länder

Tredje plats: Finland, Italien, Luxemburg och Spanien - tillträde till 189 länder.

Fjärde plats: Frankrike, Nederländerna och Sverige - tillgång till 188 länder.

Femte plats: Irland och Portugal - tillgång till 187 länder