I ett uttalande säger polisen för allmän säkerhet att de åtalade har dömts till fängelsestraff på åtta, sex och fem år.

En annan svarande som var inblandad i fallet dömdes till tre år och nio månader för innehav av ett förbjudet vapen.

Enligt PSP skapade och ledde gruppens ledare en organisation för att sälja skjutvapen i Portugal, som han modifierade från vapen som fanns i handeln, och ammunition, som han tillverkade.

PSP förklarar att den kriminella organisationens "modus operandi" bestod i att beställa och förvärva hundratals vapen från en vapensmed i Slovakien och Tjeckien och senare transportera dem till Portugal, där organisationen hade en verkstad som var förberedd för att omvandla vapnen till skjutvapen och för att tillverka ammunition.

Under utredningen använde PSP:s avdelning för vapen och sprängämnen sig av olika nationella och internationella mekanismer för informationsutbyte om olaglig försäljning och innehav av skjutvapen i Portugal och Europa.

PSP tillägger att utredningen pågick i 22 månader och att sju personer greps, 47 husrannsakan och beslag genomfördes, varav 13 i hemmet och 34 utanför hemmet, och 176 vapen och mer än tusen patroner beslagtogs.