År 2021 dog 1 353 fler än 2020, vilket är en ökning med 1,1 procent, och 12 741 fler än 2019, året före Covid-19-pandemin, vilket är en ökning med 11,3 procent.

År 2020 hade 6 972 personer dött i Covid-19, vilket motsvarar 5,6 procent av de totalt 123 679 dödsfallen.

I december 2021 minskade antalet dödsfall som tillskrivs Covid-19 med nästan 80 procent jämfört med december 2020.

Förra månaden dog 518 personer i sjukdomen orsakad av SARS-CoV-2-coronaviruset (mer än dubbelt så många som de 222 som dog under samma förhållanden månaden innan), men långt ifrån de 2 395 vars dödsfall tillskrevs Covid-19 samma månad 2020, vilket motsvarar en minskning med 78,3 procent.