De misstänkta personerna greps efter en utredning som genomfördes i samarbete med skattemyndigheten och som omfattade "minst 14 nationella kommersiella företag och deras chefer" som mellan 2016 och 2021 "inrättade ett bedrägligt system för försäljning av fordon", fordon som syftade till att kringgå europeisk och nationell lagstiftning för att inte leverera den mervärdesskatt som borde tas ut från dessa, till respektive stat ", informerade PJ i ett uttalande.

Det bedrägliga systemet, som uppgår till 20 miljoner euro, bestod enligt PJ av "införsel av tusentals fordon från andra medlemsstater för konsumtion i en medlemsstat", där Portugal "bara passerade dokumentationen av dessa affärer genom att använda skalbolag på vars konton beloppen i affärerna cirkulerade".

Inom ramen för utredningen har tolv åtalade, enskilda och kollektiva, också ställts inför rätta och flera husrannsakningar har genomförts, både i och utanför hemmet, i Leiria och Caldas da Rainha.

De två häktade, av portugisisk nationalitet, arbetade som chefer och revisorer i flera av de inblandade företagen, nämns det också i meddelandet.