Förutom att tidsbeställningar kan göras för personer som vaccinerats med Janssen från 18 års ålder, är portalen för självbokning öppen för personer som är 60 år eller äldre för boosterdosen mot Covid-19 och influensavaccinet samt för personer som är 45 år eller äldre för boosterdosen av SARS-CoV-2 coronavirusvaccinationen.

Enligt uppgifter från generaldirektoratet för hälsa har nästan 3,5 miljoner människor redan fått boosterdosen mot Covid-19, nästan 8,8 miljoner har en fullständig primärvaccinering och mer än 300 000 barn mellan fem och 11 år har redan börjat vaccinera sig.