Sammanlagt 1 733 personer som smittats av SARS-CoV-2-viruset är nu inlagda på sjukhus, 34 fler än i fredags, varav 163 på intensivvårdsavdelningar (en mer än för 24 timmar sedan).

De 33 dödsfallen under de senaste 24 timmarna registrerades i Lissabon och Vale do Tejo (14), i den norra regionen (12), i den centrala delen (5), i Alentejo (1) och på Madeira (1).

En av dessa personer som dog var en kvinna som var mellan 20 och 29 år gammal, men de flesta dödsfallen är över 80 år (12 kvinnor och nio män).

Det fanns också fyra dödsfall mellan 50 och 59 år, två mellan 60 och 69 år och fem i åldersgruppen 70-79 år.

Det var i den norra regionen som flest nya fall av smittade bekräftades under de senaste 24 timmarna (14 899), följt av Lissabon och Vale do Tejo (13 585), centrala regionen (4 649), Madeira (2 133), Alentejo (1 224), Algarve (1 219) och Azorerna (427).

När det gäller fredagen har hälsomyndigheterna idag 262 034 kontakter under övervakning, plus 10 202.

I Lissabon och Vale do Tejo har 732 010 infektioner och 8 118 dödsfall bekräftats hittills sedan pandemin började.

Därefter följer den norra regionen (677 617 fall och 5 858 dödsfall) och den centrala delen (248 032 fall och 3 401 dödsfall).

Algarve har hittills registrerat 72 145 smittade och 603 dödsfall och Alentejo 62 090 fall och 1 099 dödsfall.

På Madeira har 43 622 smittade och 136 dödsfall konstaterats och på Azorerna 17 187 smittade och 55 dödsfall, enligt uppgifter från DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med de uppgifter som offentliggörs i DGS bulletin.

I landet som helhet var 10 136 av de personer som dog av Covid-19 män och 9 134 kvinnor.

När det gäller smittade finns det fler bekräftade fall bland kvinnor (980 851) än bland män (869 877), med 1 975 poster utan identifierat kön som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.