De anställda vid postdistributionscentret i Faro (CDP) beslutade att skjuta upp den två timmar långa strejk som skulle ha inletts på måndag, med hänvisning till att CTT har placerat ut "en tekniker som ska övervaka och bedöma postpersonalens arbetsförhållanden".

"Företaget har placerat en tekniker för att följa med arbetarna och vill inte bli anklagat för att inte ha gett företaget en sista chans att lösa situationen", säger José Oliveira, ledare för det nationella fackförbundet för post- och telekommunikationsarbetare (SNTCT).

Samma källa påminde om att brevbärarna kräver att ytterligare sex yrkesmän ska anställas för att säkerställa distributionen i Faro och "kommer att träffas igen i plenum den 31 januari för att bekräfta strejken eller avbryta den".