Uppgifterna kommer från det nationella statistikinstitutet (INE) och offentliggjordes i ett uttalande från jordbruksministeriet.

"Portugisiska viner har uppvisat en anmärkningsvärd utveckling, som till stor del drivs av exporten. De uppgifter som nu offentliggörs av INE understryker detta, samtidigt som de visar på sektorns motståndskraft", sade jordbruksminister Maria do Céu Antunes.

Enligt INE ökade vinexporten mellan januari och november 2021 med 3,8 procent i volym, 8,6 procent i värde och 4,6 procent i genomsnittspris, jämfört med samma period föregående år.

Under samma period ökade viner från den avgränsade regionen Douro med 11 procent i kvantitet och 18 procent i värde, vilket innebär att de närmade sig en omsättning på 547 miljoner euro.

Enligt uttalandet var november 2021 "en särskilt positiv månad" för försäljningen av Douro- och portviner, "efter att ha varit den bästa månaden av alla, sedan början av 2019, när det gäller affärsvolym, både på den nationella marknaden och när det gäller export".

Sedan början av förra året och fram till november var de fem största destinationsmarknaderna för nationell vinexport, räknat i värde, Frankrike, Förenta staterna (USA), Storbritannien, Brasilien och Tyskland.

"Jordbruksministeriet har fokuserat på en noggrann övervakning av producenter och jordbrukare och har definierat och genomfört nödvändiga åtgärder för att garantera förutsägbarhet och stabilitet, och vi vill gratulera dem till dessa resultat", sade Maria do Céu Antunes.