Enligt ECO lyckades nationella byggföretag få in 500 miljoner euro i stora offentliga arbeten som tilldelades i Portugal förra året, vilket motsvarar tre fjärdedelar av den totala andelen.

Tidigare år har grupper bestående av spanska företag, samlat in en del av de stora offentliga arbetena i Portugal, men förra året lyckades de inte nå upp till mer än 87 miljoner euro, vilket motsvarar mindre än 14 procent av den totala andelen.