Enligt de senaste uppgifterna från DGS hade i slutet av lördagen, har cirka 20 006 500 vaccindoser mot Covid-19 administrerats i Portugal, varav 3,8 miljoner av dessa var påfyllnadsdoser.

När det gäller boosterdoserna uppger DGS att 90 % av personer över 80 år redan har vaccinerats, 92 % mellan 70 och 79 år och 81 % mellan 60 och 69 år.