1 938 personer som smittats av SARS-CoV-2-viruset är nu inlagda på sjukhusavdelningar och 174 på intensivvårdsavdelningar, visar uppgifter från rapporten om den epidemiologiska lägesbedömningen från generaldirektoratet för hälsa.

De 31 nya dödsfallen i samband med Covid-19 inträffade i Lissabon och Vale do Tejo (17), i den norra regionen (6), i den centrala delen (3), i Algarve (3), i Alentejo (1) och på Madeira (1).

Det högsta antalet nya smittade noterades i den norra regionen (8 937) och i Lissabon och Vale do Tejo (7 938).

Sedan i söndags har den centrala regionen rapporterat 2 078 nya fall, den autonoma regionen Madeira 1 232, Algarve 796, Alentejo 532 och Azorerna (404).

Det största antalet nydiagnostiserade fall finns i åldersgruppen 0-9 år (4 106), följt av åldersgruppen 40-49 år (3 855), 30-39 år (3 298) och 20-29 år (2 977).

I åldersgruppen mellan 10 och 19 år registrerades 2 228 nya fall, medan det i åldersgruppen mellan 60 och 69 år rapporterades 1 105, mellan 70 och 79 år (579) och hos äldre över 80 år (380).

Jämfört med den epidemiologiska situation som observerades samma dag 2021 i Portugal, då 10 385 nya fall registrerades, har landet nu 11 532 fler.

Även om antalet sjukhusinläggningar har ökat igen i dag är antalet fortfarande betydligt lägre än för ett år sedan, då 4 889 personer var inlagda på avdelningar och 647 på intensivvårdsavdelningar, samt antalet dödsfall som samma dag 2021 i DGS-bulletinen redovisade 152.

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna 20 217 fler kontakter under övervakning, totalt 301 161 personer.

Enligt uppgifter från DGS var 13 av de 31 dödsfallen över 80 år gamla, nio var mellan 70 och 79 år gamla, fem var mellan 60 och 69 år gamla och två mellan 50 och 59 år gamla.

En av dödsoffren var mellan 20 och 29 år gammal och en annan mellan 40 och 49 år gammal.

Det högsta antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 511), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 203) och mellan 60 och 69 år (1 777).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har det i regionen Lissabon och Tagusdalen registrerats 751 449 fall och 8 149 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 699 720 infektioner och 5 872 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 253 750 infektioner och 3 408 dödsfall.

Algarve har sammanlagt 74 142 smittade och 608 dödsfall och Alentejo har 63 430 smittade och 1 103 dödsfall i covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 46 181 smittade och 139 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 18 219 fall och 55 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS bulletin.