Enligt MAI bötfälldes också 41 flygbolag för att ha tagit ombord dessa passagerare utan negativt test.

I en utvärdering av denna åtgärd för att kontrollera fall av covid-19, berättade MAI för Lusa att PSP och SEF mellan den 1 december och den 16 januari kontrollerades 1 586 295 passagerare och 15 309 flygningar, vilket resulterade i 2 370 överträdelser.

Av de 2 370 överträdelserna togs 1 561 upp av PSP, som kontrollerar passagerare från flygningar med ursprung i Schengenområdet (det europeiska området för fri rörlighet för personer), och 809 av SEF, som kontrollerar resenärer från länder utanför Schengenområdet.

Från och med den 1 december 2021 måste alla passagerare som anländer till Portugal med flyg uppvisa ett negativt test eller ett tillfrisknandebevis vid landstigning.

Passagerare på inrikesflyg, barn under 12 år och besättningar är undantagna från skyldigheten att göra PCR- eller snabbtest.

Flygbolag som transporterar passagerare utan negativt test får böter på mellan 20 000 och 40 000 euro per passagerare, och resenärer får också böter på mellan 300 och 800 euro om de inte visar upp ett test vid ankomsten.

MAI uppger också att de 2 370 överträdelserna omfattar åtta utlänningar som nekades inresa i landet eftersom de inte visade upp ett test vid ankomsten, eftersom det endast är tillåtet för medborgare med portugisiskt medborgarskap, utlänningar som är bosatta i Portugal och diplomatisk personal att ta testet på flygplatsen.

Uppgifter från MAI visar också att 2 403 diagnostiska tester utfördes på flygplatser för passagerare som reste in i landet utan detta dokument.

Vid landgränserna, också sedan den 1 december, behöver medborgare från länder utanför Europeiska unionen och EU-länder som anses ha en röd eller mörkröd risk, ett negativt test eller ett tillfrisknandebevis.

Medborgare från EU-länder som anses ha låg eller måttlig risk måste ha ett vaccinations-, test- eller tillfrisknandebevis för att få resa in i Portugal.

GNR och utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten genomförde 17 021 slumpmässiga övervakningsoperationer vid landgränserna fram till den 10 januari för att säkerställa tester för Covid-19, enligt MAI.

Inom ramen för dessa operationer genomfördes mer än 100 000 kontroller av lätta fordon och godstransporter, motorcyklar, tåg och bussar, vilket gav upphov till 36 administrativa anmärkningar för avsaknad av test- eller tillfisknandebevis.

MAI nämner också att 532 diagnostiska tester utfördes vid landgränserna.

Kontrollerna i gränsområdena kommer att pågå fram till den 9 februari.