Dessa preliminära globala uppgifter ingår i den balansräkning för år 2021 av olyckor och vägkontroller som presenteras av den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR).

"Jämfört med 2019 syns en positiv utveckling för alla indikatorer, större än den minskning som ses i bränsleförbrukningen på vägarna (11 % mindre) och följaktligen i vägtrafiken: 19 % färre olyckor med offer, 18 % färre dödsfall, 9 % färre allvarliga skador och 22 % färre lindriga skador", framhåller ANSR:s balansräkning.

Jämfört med 2020 uppger ANSR att antalet olyckor med offer ökade med 9 % (2 367 fler), att antalet dödsfall minskade något med 0,3 % (en färre), att antalet allvarliga skador ökade med 14 % (264 fler) och att antalet lindriga skador ökade med 10 % (3 106 fler).

För ANSR är dessa resultat "till stor del en följd av att 2020 var ett atypiskt år, som i hög grad präglades av resebegränsningar och följaktligen av en minskning av vägtrafiken, som ökade 2021 i samma storleksordning som ökningen av bränsleförbrukningen på vägarna": 5 % mer".

År 2021 var dock också präglat av pandemin och under årets första fyra månader rådde resebegränsningar, särskilt på helgerna, på grund av undantagstillståndet.

De offentliggjorda uppgifterna visar också en förstärkning av den nedåtgående trend som setts när det gäller dödsfall och lindriga skador och en stabilisering av allvarliga skador sedan 2017.

ANSR uppgav att de största minskningarna av antalet dödsfall skedde i distrikten Portalegre (67 % färre), Guarda (46 % färre) och Castelo Branco (36 % färre) och de största ökningarna registrerades i Bragança (180 % fler), Braga (54 % fler) och Vila Real (50 % fler).

Enligt ANSR var juli, augusti och september de månader med flest dödsfall och flest allvarliga skador i augusti, september och oktober.