Portugal är det åttonde landet av de 27 medlemsstaterna som inte har så stränga åtgärder. Den höga vaccinationsfrekvensen - 90 procent av den portugisiska befolkningen är redan fullständigt vaccinerad - kan motivera regeringens val.

Det är möjligt att jämföra nivån på de restriktioner som olika EU-länder infört i samband med pandemin genom "Government Stringency Index", som publiceras av Our World in Data, och som beräknas utifrån uppgifter från Blavatnik School of Government vid universitetet i Oxford. Indexet bedömer sammanlagt nio indikatorer på åtgärder, bland annat restriktioner för skolor, arbetsplatser, resor, offentliga evenemang, sociala sammankomster, transporter och intern rörlighet, samt den politik som antagits när det gäller vaccinering, användning av munskydd och testning.

Kartan över det europeiska området visar att Tyskland är det EU-land som för närvarande har de strängaste restriktionerna i samband med pandemin, med ett index på 84,26 på en skala från 0 till 100. Ungern leder gruppen av länder med mindre stränga åtgärder med ett index på endast 11,11 av 100. Därefter kommer Estland (34,26) och Finland (34,72).

Portugal ingår också i denna grupp av länder med mindre stränga åtgärder mot Covid-19, med ett allvarlighetsindex på 40,74.