Under de senaste tre åren har Portugal godkänt 42,2 % av ansökningarna från doktorandkandidater från andra länder, varav tre fjärdedelar är brasilianska.

Trots denna minskade efterfrågan har antalet utländska läkare i Portugal ökat något sedan 2018.

År 2021 var det 20 fler utländska läkare som praktiserade medicin i Portugal än 2020.