Enligt ett beslut av CHBV:s administration har besök av familjemedlemmar hos patienter som ligger på sjukhus stoppats "tills vidare", med undantag för den obstetriska avdelningen.

Enligt sjukhusets information är detta en förebyggande åtgärd för att minska de potentiella överföringskedjorna och är av exceptionell och tillfällig karaktär.

"Även om vi anser att besöken är mycket viktiga för våra patienters välbefinnande, är det vår plikt att garantera våra patienters och yrkesverksammas säkerhet, och därför har vi beslutat att stoppa besöken hos de inlagda patienterna", motiverar styrelsen.