I en operation kallad Voo Rasante, som fick stöd av hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS), sade PJ, genom den nationella antikorruptionsenheten, i ett uttalande att de som greps var tre kvinnor och fyra män, i åldrarna 26 och 36 år, som förberedde sig för att resa till ett annat land i Europa.

"Förfalskningen av testresultaten äventyrar förtroendet för dem, skapar osäkerhet hos operatörerna och den vanliga medborgaren, gör det omöjligt att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och väcker tvivel om bevisens äkthet", står det i meddelandet som PJ släppt.