Antalet dödsfall under det senaste dygnet är det högsta sedan den 26 februari 2021, då 58 dödsfall rapporterades.

Sammanlagt 1 955 personer (plus 17) som smittats av SARS-CoV-2-viruset, är nu inlagda på avdelningar, varav 160 (minus 14) på intensivvårdsavdelningar, avslöjar uppgifter från rapporten om den epidemiologiska lägesbedömningen från generaldirektoratet för hälsa (DGS).

De 46 nya dödsfallen i samband med Covid-19 inträffade i Lissabon och Vale do Tejo (25), i den norra regionen (11), i den centrala delen (6), på Madeira (3) och i Algarve (1) under de senaste 24 timmarna.

Det högsta antalet nya smittade registrerades i den norra regionen (18 116) och i Lissabon och Vale do Tejo (13 987).

Sedan i måndags har den centrala regionen registrerat ytterligare 6 339 nya smittade, den autonoma regionen Madeira 2 117, Alentejo (1 394), Algarve (1 160) och Azorerna (616).

Det största antalet nydiagnostiserade fall finns i åldersgruppen 40-49 år (7 798), följt av åldersgruppen 0-9 år (7 759), 30-39 år (6 723) och 10-19 år (6 417).

Jämfört med den epidemiologiska situation som observerades samma dag 2021 i Portugal, då 6 702 nya smittade registrerades, har landet nu 37 027 fler.

Även om antalet sjukhusinläggningar har ökat igen i dag är antalet fortfarande betydligt lägre än för ett år sedan, då 5 165 personer var inlagda på avdelningar, varav 664 på intensivvårdsavdelningen, liksom antalet dödsfall.

19 380 personer har dött i Portugal i Covid-19 och 1 950 620 smittade har bekräftats med det virus som orsakar sjukdomen, med 332 786 aktiva fall (1 628 fler än dagen innan).

Under de senaste 24 timmarna har 42 055 personer rapporterats ha tillfrisknat, vilket nu ger en totalsiffra på 1 598 454.

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna 23 793 fler kontakter under övervakning, totalt 324 954 personer.

Enligt uppgifter från DGS var 25 av de 46 dödsfallen över 80 år, 12 var mellan 70 och 79 år, fyra var mellan 60 och 69 år, två mellan 50 och 59 år, två mellan 40 och 49 år och en mellan 30 och 39 år.

Det högsta antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 536), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 215) och mellan 60 och 69 år (1 781).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har 765 436 fall och 8 174 dödsfall registrerats i Lissabon- och Tagusregionen.

I den norra regionen har 717 836 varit smittade och 5 883 dödsfall inträffat och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 260 089 smittade och 3 414 dödsfall.

Algarve har sammanlagt 75 302 smittade och 609 dödsfall och Alentejo har 64 824 smittade och 1 103 dödsfall i covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 48 298 smittade och 142 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 18 835 fall och 55 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

I landet som helhet var 10 198 av de personer som dog i Covid-19 män och 9 182 kvinnor.