Elektrikern är anklagad för 37 brott som rör datorbedrägeri och 38 brott som rör tillverkning och försäljning av olaglig utrustning, medan de övriga 37 åtalade står inför rätta för brottet obehörig åtkomst och brottet användning av olaglig utrustning.

Under den första sessionen av rättegången som hölls i Auditoriet i prästgården vid universitetet i Coimbra, på grund av det stora antalet åtalade, sade elektrikern João Antunes att han var "ångerfull över allt detta".

Han förklarade för domstolen i Coimbra att han började med att installera lådor och routrar i direkta vänners hus, och att han sedan utökade verksamheten tack vare "mun till mun", och pekade på situationer där han inte var den som föreslog tjänsten.

De lådor och routrar som han beställde och programmerade och sedan installerade i kundernas hem kostade "omkring 95 euro". Elektrikern nekade till att ha fått någon månads- eller årsavgift för tjänsterna.

Enligt João Antunes gav denna verksamhet honom "irritation och förluster" eftersom det fanns personer som inte betalade honom omedelbart efter installationen och i vissa fall för att tjänsten inte alltid fungerade.

I början av rättegången var sex av de återstående 37 åtalade frånvarande, och 24 valde att inte yttra sig.