"År 2020 nådde inresan av portugiser till USA det lägsta värdet i hela den analyserade serien, efter att ha registrerat en kraftig minskning", enligt uppgifter från det amerikanska organet som citeras av Emigration Observatory.

US Department of Homeland Security registrerade 707 362 utlänningar som reste in i USA 2020, där portugiserna endast utgjorde 0,1 procent av den mängden.

I och med denna nya minskning är antalet portugisiska medborgare som reser in i landet nu på ett värde som ligger långt ifrån det värde som registrerades 2001, nämligen 1 609, vilket är det högsta värdet under de senaste 20 åren.

I relativa termer fortsätter den portugisiska emigrationen till USA att utgöra en mycket liten del av invandringen från landet (0,1 procent).