Den dagliga uppdateringen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) identifierade 52 549 nya fall av Covid-19, det högsta antalet smittade som registrerats under en enda dag, vilket innebär att det totala antalet smittade personer sedan pandemins början uppgår till mer än två miljoner. Dagens rapport visar också att 33 personer har dött av sjukdomen under de senaste 24 timmarna, vilket innebär att det totala antalet dödsfall i Portugal sedan pandemins början har stigit till 19 413.

Den genomsnittliga incidensen i landet är 4 490,9 fall per 100 000 invånare, medan risken för överföring (Rt) har sjunkit till 1,11.

Majoriteten av de smittade fortsätter att återhämta sig hemma, och antalet personer som läggs in på sjukhus med Covid-19 är i stort sett oförändrat. För närvarande är 1 959 patienter inlagda på sjukhusavdelningar (fyra fler under de senaste 24 timmarna), varav 153 på intensivvårdsavdelningar (7 färre).

I bulletinen rapporteras totalt 1 627 279 återvunna, 28 825 fler än i föregående balans. För närvarande finns det 356 477 aktiva fall i Portugal, 23 691 fler än i tisdags.

Det finns fortfarande 359 893 personer som övervakas av hälsovårdsmyndigheterna och som har haft kontakt med bekräftade fall av Covid-19, det vill säga 34 939 fler jämfört med föregående balans.