Enligt det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) har BA.2-stammen redan upptäckts i flera länder, bland annat i Storbritannien och Danmark.

"Sedan den 6 december har det skett en kraftig ökning av andelen sannolika fall av Omicron-varianten, och den högsta uppskattade andelen (93 procent) uppnåddes mellan den 7-9 januari", står det i INSA:s rapport om mångfald och genetik av SARS-CoV-2, som orsakar Covid-19.

Enligt dokumentet, när Omicron (BA.1) identifierades i mitten av november 2021, upptäcktes en annan linje (BA.2) med flera genetiska egenskaper som liknar varandra och som uppvisar ett "överskott" av mutationer i toppen.