Enligt uppgifter från Eurostat var Portugal på femte plats bland de 27 medlemsstaterna, med en andel på 34 procent.

Med en andel på 60,1 procent var Sverige det land i EU-blocket som hade den högsta slutliga bruttokonsumtionen av förnybar energi 2020, vilket överskred det nationella målet med 11 procentenheter. Därefter följer Finland och Lettland, som uppnådde andelar på 43,8 procent respektive 42,1 procent.

Portugal (34 procent) intar femteplatsen i tabellen över de medlemsstater som har den högsta andelen energi från förnybara energikällor, efter att ha överskridit det nationella målet på 31 procent.

I andra änden av skalan var det Malta (10,7 procent), Luxemburg (11,7 procent) och Belgien (13 procent) som hade den lägsta slutliga bruttokonsumtionen av energi från förnybara källor.

När man analyserar de nationella målen för de 27 EU-medlemsstaterna är det bara Frankrike som inte har nått sitt nationella mål på 24 procent som fastställts för 2020, vilket innebär att den slutliga bruttokonsumtionen av förnybar energi uppgår till 19,1 procent, vilket är 3,9 procentenheter under det fastställda målet.