Intäkterna från turistverksamheten uppgick till 892,12 miljoner euro i november 2021, vilket är en minskning med 9,5 % jämfört med samma period 2019 och till och med en ökning med 135,5 % jämfört med samma månad 2020, enligt Portugals centralbank (BdP).

Enligt uppgifter om november månads betalningsbalans visade turistintäkterna - som är resultatet av utländska turisters utgifter i Portugal - en tillnärmning till de 986,06 miljoner euro som hade spenderats i november 2019, även före pandemins ankomst, och låg långt över de 378,81 miljoner euro som registrerades under samma månad 2020.