I ett uttalande förklarar MAAC att insamlingsprocessen tillsammans med institutet för naturskydd och skogar (ICNF) avslutades och att totalt 10 djur (tre krokodiler, fyra ormar, två tigrar och ett lejon) transporterades till fristäder i Tyskland och Spanien.

Genom det program för frivilliga leveranser som ICNF inrättat i ett partnerskap mellan miljöfonden (FA), Primadomus-stiftelsen (som transporterade djuren) och föreningen som företräder cirkusverksamheterna, skickades djuren till mottagningscenter, "i enlighet med varje djurs biologiska och etologiska egenskaper och behov", enligt uttalandet.

Protokoll undertecknades i slutet av förra året för att stödja frivilligt överlämnande av cirkusdjur, som är förbjudna från 2025.

Lagen från 2019 fastställer villkor och ett förbud mot vilda djur på cirkusar, men tillåter sällskapsdjur och boskapsdjur. Den kräver också att det inrättas ett register och en portal för djur som används på cirkusar.

I det nationella register som Lusa konsulterat, på webbplatsen för generaldirektoratet för livsmedel och veterinärfrågor, fanns det i oktober förra året mer än 80 cirkusdjur registrerade. De flesta är hundar och hästar, men det finns också bland annat boa constrictors, tigrar och kameler. Djur som lejon och elefanter finns nästan inte alls.