Enligt den regionala myndigheten, som grundar sig på uppgifter från institutet för vin, broderi och hantverk på Madeira (IVBAM), ökade kvantiteten med 19,8 procent och värdet med 32,1 procent.

I förhållande till det senaste prepandemiska året (2019) var variationerna -0,7 procent i kvantitet och +3,6 procent i värde.

DREM hänvisar till att den nationella marknaden under 2021 uppvisade en positiv utveckling jämfört med 2020, både i kvantiteter (+63,1 procent) och i värde (+70,9 procent), drivet av den ökade försäljningen både till fastlandet (+68,9 procent i kvantitet; +122,1 procent i värde) och till Madeira (+60,5 procent, i kvantitet; +53,7 procent, i värde).

"I sin tur uppvisade EU-marknaden också ökningar i sålda kvantiteter (+8,4 procent) och i värde (+15,3 procent), liksom marknaden utanför EU (+26,7 procent och 34,9 procent, i samma ordning)", anger den regionala statistikmyndigheten.

Frankrike förblev den viktigaste marknaden, trots en minskning med 4,5 procent i kvantiteter och 1,6 procent i värde.

Å andra sidan bör man notera ökningarna på den belgiska marknaden, som noterade ökningar både i kvantiteter (+34,1 procent) och i värde (+49,1 procent), och på den nederländska marknaden, med ökningar i sålda volymer (+33,2 procent) och i genererade intäkter (+21,8 procent).

DREM lyfter också fram förändringen för de kvantiteter som sålts till Kina och Schweiz, med minskningar i kvantiteter (-12,9 procent respektive -17,2 procent) och i försäljningsvärde (-22,4 procent respektive -14,0 procent i samma ordning)".

Å andra sidan ökade importen till USA, den viktigaste marknaden för Madeiravin utanför EU, både i volym (+66,4 procent) och i värde (+76,7 procent).

Av den totala handeln motsvarade 76,1 procent flaskvin, som i genomsnitt såldes för 7,25 euro/liter (6,80 euro/liter 2020).

DREM visar att det återstående vinet såldes i bulk till ett genomsnittligt pris på 2,68 euro/liter (0,01 euro/liter mer än 2020).

Den regionala statistikmyndigheten rapporterar å andra sidan att certifieringen av broderier, gobelänger och beslag ökade under 2021, vilket gav upphov till en första försäljningsintäkt på 511 000 euro, +4,7 procent jämfört med 2020.

"Denna utveckling innebar en vändning av den nedåtgående trend som dragit ut på tiden sedan 2016, även om det jämfört med 2019 är en minskning med 6,3 procent", säger han och tillägger: "Observera att den ökning som registrerades 2021 var resultatet av den ökning som registrerades både i försäljningen till den inhemska marknaden (+14,8 procent) och i försäljningen till den utländska marknaden (+1,8 procent)."

Av det totala antalet certifierade produkter från IVBAM motsvarade cirka 76 procent försäljning på den utländska marknaden (388,2 tusen euro), med USA (303,5 tusen euro) och Italien (37,1 tusen euro) som de viktigaste marknaderna för denna typ av varor.