"Det är upp till varje företag att fatta beslut om att höja, sänka eller behålla priset på sitt bröd, eftersom priset och vikten på brödet beräknas utifrån produktionskostnaden och denna kostnad har ökat. Även om det inte är möjligt att fastställa en procentsats för hur korrekt brödpriset är, bör variationen i priserna på mjöl, energi och arbetskraft vara en bra indikator på detta", säger Luís Gonçalves till Lusa.

Enligt ACIP:s ordförande sätter ökningen av produktionsfaktorerna "press på slutpriset" på produkterna, och många bageri- och konditoriföretag ser sina vinstmarginaler "krossas i en kamp för balansen mellan kundnöjdhet och verksamhetens lönsamhet". ACIP konstaterar dock att företagarna trots sin oro "arbetar aktivt för att skapa lösningar".

När det gäller konsumtionen konstaterade Luís Gonçalves att den 2021 var "likvärdig med tidigare år", vilket kan motiveras med att bröd är en "grundläggande" vara och ingår i den portugisiska kosten.