Av det totala antalet smittade personer i landet behandlas den överväldigande majoriteten hemma, medan 2 027 (-17) personer är inlagda på sjukhusavdelningar, varav 154 (-8) på intensivvårdsavdelningar.

Mer än 452 000 personer övervakas av hälsovårdsmyndigheterna, eftersom de har varit i kontakt med andra personer som under tiden har fått diagnosen.

Antalet personer som har friskförklarats uppgår för närvarande till 1 701 896, vilket är 26 160 fler personer jämfört med föregående avräkning. Portugal registrerar fortfarande 454 821 aktiva fall.