"DBRS Morningstar förväntar sig att 2022 kommer att vara neutralt för de europeiska bostadspriserna och något positivt för bolånen", står det i rapporten "European Structured Finance Outlook 2022".

Byrån konstaterar att under de två sista åren av den globala recessionen som orsakades av pandemin fortsatte huspriserna på de viktigaste marknaderna att stiga, samtidigt som de uppger att de hoppas att de under 2022 kommer att förbli "stabila" i Europa.

I rapporten konstateras att ökningen av huspriserna har lett till oro för att en ny prisbubbla håller på att växa fram, och att de i euroområdet uppvisade en ökning med 6,8 procent och i EU med 7,3 procent under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020.

Det framhålls dock också att Storbritannien, Tyskland och Nederländerna hade en ökning på årsbasis på 10,5-13 procent, medan Spanien, Irland, Frankrike och Portugal registrerade en lägre, men fortfarande stabil, prisökning på 3,3, 5,6 respektive 6,6 procent.

Italien hade för första gången på flera år en måttlig ökning med 0,4 % på årsbasis.

DBRS identifierar att den största risken för ökningen av bostadspriserna är "en potentiell räntehöjning", med en inverkan på ökningen av hypotekslånen och på finansieringskapaciteten.