"Vi kommer att dra nytta av PRR (Recovery and Resilience Plan) för att genomföra en rad mycket viktiga investeringar för att se till att Madeira under de kommande åren producerar 50 procent av sin el från förnybara källor", säger Miguel Albuquerque.

Miguel Albuquerque uppgav att målet för den regionala regeringen (PSD/CDS-PP) är att nå 50 procent år 2026, baserat på flera projekt som finansieras av återhämtningsplanen, såsom ombyggnaden av vattenkraftverken i Serra de Água (15 miljoner euro) och Calheta (6 ME), förstärkningen av batterifabrikerna på Madeira (12 ME) och Porto Santo (10 ME) och utbytet av 150 000 traditionella mätare mot smarta mätare (21,5 ME).

"Vi kommer under de närmaste åren att investera 69 miljoner euro, med målet att uppnå 50 procent av elproduktionen från förnybara källor och se till att Madeira ligger i framkant i denna fråga, särskilt i Europas yttersta randområden, vilket minskar det ekologiska fotavtrycket och utsläppen av växthusgaser", sade han.

Alla projekt inom energisektorn i den autonoma regionen styrs av Madeiras elbolag (EEM), under överinseende av den regionala regeringen, och det senaste är Madeiras batterikraftverk.

Den nya infrastrukturen kommer att förbättra effektiviteten i elproduktionssystemet på ön Madeira med hjälp av batterier med litiumjonteknik och avancerad kraftelektronik, vilket kommer att göra det möjligt att optimera de egna produktionstillgångarna och integrera mer "grön" energi.