"Den 19 januari 2022 uppmätte den specifika dödligheten enligt COVID-19 ett värde på 37,6 dödsfall på 14 dagar per 1 000 000 invånare, vilket motsvarar en ökning med 47 procent jämfört med den senaste rapporten", står det i dokumentet från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Enligt de "röda linjerna" visar de 47 procenten på en "växande trend i pandemins inverkan på dödligheten".

När det gäller antalet smittade personer som är inlagda på intensivvårdsavdelningar visade hälsomyndigheterna en stabil trend med 152 patienter, vilket motsvarar 60 % (under den senaste veckan var det 64 %) av det definierade kritiska värdet på 255 upptagna sängar.

"Åldersgruppen med det högsta antalet covid-19-fall som är inlagda på intensivvårdsavdelningar är 60-79 år [81 fall i denna grupp per den 19/1-2022], där en minskande till stabil trend har observerats under den senaste veckan", står det i rapporten.

De "röda linjerna" nämner också att andelen positiva tester för covid-19 under de senaste sju dagarna var 15,5 %, när den hade registrerats 14,0 % under föregående vecka, ett värde som fortfarande ligger över tröskelvärdet på 4,0 %, med en ökande trend.

Det totala antalet tester som utfördes under de senaste sju dagarna var 1 840 967.