I den senaste europeiska online-undersökningen om narkotikaanvändning som genomförts av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och som genomfördes mellan mars och april 2021 i 30 länder (21 i Europeiska unionen, inklusive Portugal, och nio länder som inte hör till EU), dras slutsatsen att "även om konsumtionen av örtbaserad cannabis har ökat, har konsumtionen av MDMA/ecstasy minskat" under lockdown när många människor var hemma.

"Ungefär en tredjedel av de svarande (32 %) rapporterade att de använde mer cannabis (örtbaserad) och 42 % sa att de använde mindre MDMA/ecstasy", säger ECNN.

Observationsorganet påpekar, i det dokument som Lusa fått tillgång till, att undersökningen syftar till att "förbättra förståelsen av drogkonsumtionsmönster i Europa och bidra till att definiera framtida politik och insatser".

Enligt onlinesvaren från 48 469 vuxna i 21 medlemsstater och Schweiz var cannabis den mest använda drogen. 93 procent av användarna uppgav att de hade använt den under de senaste 12 månaderna och med små variationer mellan länderna.

MDMA/ecstasy har å andra sidan en konsumtionsprocent på 35 %, kokain 35 % och amfetamin 28 %, vilket är de mest rapporterade olagliga substanserna efter cannabis, "men ordningen mellan de tre drogerna varierar från land till land".

Undersökningen visade att en femtedel (20 %) av urvalet rapporterade att de hade använt LSD under det senaste året, 16 % använde nya psykoaktiva substanser (NSP) och 13 % ketamin.

Tre procent av de svarande uppgav att de använt heroin, säger det Lissabonbaserade observationsorganet och konstaterar att "även om urvalet som rapporterade heroinanvändning var litet, uppgav mer än en fjärdedel av dessa svarande (26 %) att de hade använt heroin mer under den undersökta perioden".

Uppgifterna avser ett självvalt urval som använt minst en olaglig drog under de tolv månaderna före undersökningen, förklarar ECNN.