Idanha-a-Nova kommun, i Castelo Branco-distriktet, har i ett uttalande till Lusa meddelat att Hotel Idanha Natura har förvärvats av Grupo Vitálitas.

"Investeringen är i storleksordningen 1,3-1,6 miljoner euro och omfattar förvärv och renovering av hotellenheten, vilket ger den nya funktioner och socialt ansvar".

I den första fasen kommer projektet att skapa 64 bäddar och 30 arbetstillfällen.

Efter att ha förvärvat byggnaden är nästa steg att fortsätta med renoveringen under de kommande månaderna, samtidigt som tillståndsprocessen för seniorboendet pågår hos de behöriga myndigheterna.

I en andra fas har enheten som mål att nå 80 bäddar och även ha T0- eller T1-lägenheter för äldre par.

"Den investering som Grupo Vitálitas gör är mycket positiv för hela regionen. Detta är en satsning på kommunens framtid som garanterar mer kvalitativa sociala svar och främjar skapandet av arbetstillfällen", underströk Idanha-a-Novas borgmästare Armindo Jacinto.

Borgmästaren betonade också att kommunen "alltid har försökt stå på investerarnas sida för att hjälpa till att genomföra investeringar av stor betydelse för befolkningen".

Hélder Gomes, en av de ansvariga för investeringsgruppen, citeras i dokumentet och säger att "alternativet har alltid varit att tillgodose de äldres behov i landets inland".

"Vi bor i inlandet och därför anser vi, trots inbjudningar att utveckla verksamheten vid kusten, att befolkningen i inlandet också förtjänar ett differentierat, kvalitativt och tillgängligt svar för att tillgodose sina behov", avslutade han.