Den dagliga epidemiologiska rapporten från DGS visar på en ökning av antalet personer som läggs in på sjukhus. Idag har 2 348 personer lagts in på sjukhus, 129 fler än i söndags, varav 172 på intensivvårdsavdelningar, 12 fler under de senaste 24 timmarna.

Antalet aktiva fall har återigen ökat under det senaste dygnet och uppgår nu till 509 628, vilket är 19 839 fler än i söndags, och 12 875 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 725 342.

Totalt finns det för närvarande mer än en miljon människor i Portugal (1 010 747), vilket motsvarar cirka 10 % av den portugisiska befolkningen, som antingen anses vara aktiva fall eller övervakade.

Av de 44 dödsfallen inträffade 16 i Lissabon och Vale do Tejo, 12 i norr, nio i den centrala delen, två i Alentejo, tre i Algarve och två på Madeira.

Den norra regionen är den region där flest nya fall har diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, med totalt 15 920, följt av Lissabon och Vale do Tejo (9 674), den centrala regionen (4 003), Madeira (968), Algarve (889), Alentejo (666) och Azorerna (638).

Enligt uppgifter från DGS var 30 av de 44 dödsfallen äldre personer över 80 år, sju i åldersgruppen 70-79 år, fyra i åldersgruppen 60-69 år och tre i åldersgruppen 50-59 år.

Det högsta antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 688), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 259) och mellan 60 och 69 år (1 805).

Sedan pandemins början i mars 2020 har det i regionen Lissabon och Tagusdalen registrerats 856 784 fall och 8 274 dödsfall.

I den norra regionen har 851 367 smittade och 5 954 dödsfall inträffat och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 304 478 smittade och 3 449 dödsfall.

Algarve har totalt haft 86 313 smittade och 616 dödsfall och Alentejo har 74 167 fall och 1 110 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har sedan pandemins början haft 57 115 smittade och 154 dödsfall och Azorerna 24 359 fall och 56 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

I Portugal har 19 613 personer dött sedan mars 2020, 10 313 män och 9 300 kvinnor.