Enligt de uppgifter som uppdaterades i dag är Danmark den medlemsstat som har det högsta genomsnittet av nya smittade per miljon invånare under sju dagar, med 6 550, följt av Frankrike (5 340) och Slovenien (4 810), medan Portugal har ett genomsnitt på 4 730 fall, jämfört med 3 440 i måndags.

I hela världen i denna indikator, och om man endast beaktar länder och territorier med mer än en miljon invånare, ligger Israel i topp med ett dagligt genomsnitt på 6 750 nya fall, följt av Danmark, Frankrike, Slovenien och Portugal.

Det europeiska genomsnittet för denna indikator steg denna vecka från 2 130 nya dagliga fall till 2 570, medan det globala genomsnittet steg från 372 till 417.

När det gäller det genomsnittliga antalet dödsfall per dag som tillskrivs Covid-19 ökade det denna vecka från 2,67 till 3,74, vilket är något lägre än det europeiska genomsnittet, som denna vecka sjönk från 3,98 till 3,79.

Den medlemsstat som har det högsta genomsnittet av dagliga dödsfall under sju dagar fortsätter denna vecka att vara Bulgarien, med 11,9, följt av Kroatien (10,1), Slovakien och Grekland (8,9) och Ungern (8,6).

Bulgarien, Bosnien och Hercegovina (10,6), Kroatien, Georgien (9), Slovakien och Grekland (8,1) är de länder med mer än en miljon invånare som har det högsta genomsnittet av dagliga dödsfall som tillskrivs Covid-19 i världen under de senaste sju dagarna.