Enligt Our World in Data har Portugal för närvarande i genomsnitt 4 885 fall per miljon invånare inom sju dagar, vilket endast överträffas av Danmark (6 836 fall per miljon invånare, i genomsnitt inom sju dagar), Frankrike (5 356 fall) och Slovenien (5 064 fall). Det europeiska genomsnittet är 2 453 fall per miljon invånare.

I andra änden av skalan finns Malta, det EU-land som har det lägsta antalet smittade per miljon invånare inom sju dagar (573 fall), följt av Polen (846 fall), Rumänien (878 fall), Irland (1 142 fall) och Slovakien (1 177 fall).

När det gäller antalet dödsfall till följd av Covid-19 har Portugal för närvarande 3,92 dödsfall per dag per miljon invånare, under ett genomsnitt på sju dagar, vilket placerar landet något under EU-genomsnittet (4,2 dödsfall per dag per miljon invånare) och på 13:e plats på europeisk nivå.

I detta sammanhang är Bulgarien det EU-land som har den högsta dödligheten i Covid-19 (11,37 dödsfall per dag och per miljon invånare under en genomsnittlig period av sju dagar), följt av Kroatien (10,29 dödsfall), Grekland (9,11 dödsfall), Slovakien (8,47 dödsfall) och Malta (7,75 dödsfall).