I ett uttalande klargör GNR att skogsskyddsteamet vid miljöskyddscentret i Vila Real, konstaterade att "branden uppstod vid en bränning av högar för att eliminera skogsöverskott, vilket inte var tillåtet, som har har gått överstyr och orsakat en brand som förstörde cirka 0,16 hektar buskage".

Under polisutredningen greps och åtalades den person som var ansvarig för brandens utbrott.

Fakta har anmälts till Vila Real Judicial Court.

Under 2021, tillägger vakten, identifierade Vila Real territoriella kommando 83 misstänkta för skogsbränder, varav åtta greps på bar gärning.

GNR varnar för att eldning är en av de främsta orsakerna till bränder i Portugal och att eldning, eldstäder och brasor är förbjudna när det råder "mycket stor" eller "maximal" risk för landsbygdsbränder, beroende på tillstånd eller förhandsanmälan under andra perioder.