"Reseåtgärderna har minimal inverkan på pandemins utveckling, särskilt nu när Omicron-varianten har blivit eller är på väg att bli den dominerande varianten i EU", betonar ECDC i ett skriftligt svar som skickats till Lusa.

Ställningstagandet kommer efter att EU:s medlemsstater enats om att personer med ett giltigt Covid-19-certifikat, t.ex. vaccinerade eller återställda, inte ska omfattas av "ytterligare begränsningar av den fria rörligheten", t.ex. testning eller karantän, för att underlätta resor.

"För närvarande skiljer sig inte risken för smitta som importeras av internationella resenärer från risken för smitta i destinationsländerna", betonar det europeiska organet för landstöd.

För närvarande upplever EU en stor ökning av antalet fall av infektion med SARS-CoV-2-coronaviruset, främst på grund av Omicron-variantens höga överförbarhet.

"En del Omicron-fall är fortfarande reserelaterade, men detta beror till stor del på att fall av Covid-19 hos resenärer har ännu större sannolikhet att sekvenseras och rapporteras som sådana", förklarar ECDC.