DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin visar på en ökning av antalet inlagda på sjukhus. I dag är det 2 320 inlagda, 71 fler än i torsdags, varav 152 på intensivvårdsavdelningar och fem fler under de senaste 24 timmarna.

Antalet aktiva fall har återigen ökat under de senaste 24 timmarna och uppgår nu till 579 370, 21 241 fler än i torsdags, och 42 548 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 908 199.

Antalet aktiva fall och kontakter under övervakning är fortfarande över en miljon människor (1 173 752), vilket motsvarar cirka 11 procent av den portugisiska befolkningen.

Av de 44 dödsfallen inträffade 17 i Lissabon och Tagusdalen, 16 i norr, fem i den centrala delen, tre i Alentejo, två i Algarve och en på Azorerna.

Jämfört med situationen i Portugal samma dag för ett år sedan har landet nu 47 401 fler nya fall av smittade - 16 432 nya fall räknades den 28 januari 2021.

I denna jämförelse är antalet som är inlafda på sjukhus nu lägre, eftersom 6 565 personer för ett år sedan var inlagda på sjukhus, varav 781 på intensivvårdsavdelningar, det är nu också färre dödsfall (samma dag 2021 räknade DGS bulletin 303 dödsfall under de föregående 24 timmarna, vilket är det högsta antalet dödsfall som någonsin uppnåtts sedan pandemins början).

Norrla delen är den region där flest nya fall har diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, totalt 27 442, följt av Lissabon och Tagusdalen (18 657), Centrala regionen (10 608), Algarve (2 514), Alentejo (2 115), Azorerna (1 418) och Madeira (1 079).

Enligt uppgifter från DGS var 32 av de 44 dödsfallen äldre personer över 80 år, sex i åldersgruppen 70-79 år, fyra mellan 60 och 69 år och två mellan 50 och 59 år.

Det högsta antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 801), följt av äldre mellan 70 och 79 år (4 294) och mellan 60 och 69 år (1 825).

Sedan pandemin startade i mars 2020 har regionen Lissabon och Tagusdalen registrerat 929 467 fall och 8 340 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 960 221 smittade och 6 020 dödsfall och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 347 263 infektioner och 3 474 dödsfall.

I Algarve har 96 039 smittade och 624 dödsfall konstaterats och i Alentejo har 83 133 fall och 1 119 dödsfall av Covid-19 konstaterats.

Den autonoma regionen Madeira har sedan pandemins början haft 61 703 smittade och 154 dödsfall och Azorerna 29 531 fall och 57 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS-bulletinen.

I Portugal har 19 788 personer dött sedan mars 2020, 10 409 män och 9 379 kvinnor.

Det har redan förekommit 2 507 357 fall av smittade, varav 1 174 630 män, 1 330 336 kvinnor och 2 391 fall som är under utredning, eftersom dessa uppgifter inte tillhandahålls automatiskt.