Enligt ECO "övervakar den nationella civila luftfartsmyndigheten (ANAC) frågan" i Portugal, men tror att problemet "inte kommer att uppstå" i landet eller i Europa, trots att säkerhetsrutiner redan har utfärdats till flygbolag som har tillstånd att flyga till USA, däribland TAP.

"5G-störningar förekommer endast i USA, eftersom det frekvensområde som antagits där ligger mycket nära frekvensområdet för radio-altimetrar [på vissa flygplan], vilket inte förekommer i Europa", förklarade en officiell ANAC-källa för ECO.

De nordamerikanska femte generationens nätverken är verksamma i bandet mellan 3,7 GHz och 3,98 GHz, "närmast det som används av radiohöjdmätare", som ligger mellan 4,2 och 4,4 GHz. I Europa och i Portugal används bland annat frekvenser i 3,6 GHz-bandet, mellan 3,4 och 3,8 GHz.

ANAC uppger att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) "redan har genomfört en undersökning och kommit fram till att det inte finns någon störning från europeiska 5G-nätverk med radioaltimätare, efter att ha publicerat en SIB [Safety Information Bulletin] riktad till operatörer med flygcertifikat som har tillstånd att flyga till USA". Bland dessa operatörer finns det nationella flygbolaget TAP.

"Hittills finns det inga kända störningar som påverkar de radioaltimätningssystem som installerats ombord på flygplanen", men ANAC "övervakar frågan", avslutade källan.