"Mot bakgrund av den nuvarande epidemiologiska situationen är det viktigt att fortsätta att garantera giltigheten av den exceptionella och tillfälliga ordningen fram till den 28 februari 2022, och fortsätta att använda tester för att upptäcka SARS-CoV-2", står det i beslutet som undertecknats av statssekreterare Diogo Serras Lopes.

Varje användare kan ta fyra kostnadsfria snabba antigentest (TRag) per månad på apotek, laboratorier för klinisk patologi eller klinisk analys eller andra vårdgivare med giltig registrering hos tillsynsmyndigheten för hälsa för detta ändamål.

Enligt uppgifter som det nationella hälsoinstitutet Dr Ricardo Jorge (INSA) har lämnat till Lusa, har 33 091 055 screeningtester för SARS-Cov-2 redan utförts i Portugal fram till tisdagen, varav 18 572 888 var PCR-tester och 14 518 167 TRag-tester.

Enbart denna månad har 6 286 230 diagnostiska tester utförts, varav 1 907 802 PCR-tester och 4 378 428 TRAg-tester, vilket ger ett dagligt genomsnitt på 251 449 tester.

Förordningen är i kraft till den 28 februari 2022, utan att det påverkar en eventuell förlängning.

Inom ramen för denna ordning finns Covid-19-antigen-snabbtesterna tillgängliga på 1 351 apotek och 684 laboratorier i landet, enligt uppgifter från den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter (Infarmed).

Det finns också 56 vårdinrättningar där dessa tester kan utföras gratis.