"År 2021 förbättrades underskottet i den offentliga sektorns räkenskaper med 2 862 miljoner euro jämfört med 2020, vilket minskade det till 8 794 miljoner euro", förklarar ministeriet under ledning av João Leão i ett uttalande, i väntan på sammanfattningen av budgetgenomförandet från generaldirektoratet för budget (DGO).

Denna utveckling är ett resultat av en inkomstökning på 9,3 procent mer än utgiftsökningen på 5,2 procent.

"Den betydande förbättringen av inkomsterna är ett resultat av den starka återhämtningen av ekonomin och i synnerhet av sysselsättningen. Utgiftsökningen är ett resultat av effekterna av extraordinära åtgärder för att stödja ekonomin och den starka utgiftsökningen inom den nationella hälso- och sjukvården", sade finansministeriet.

De uppgifter som regeringen publicerar är från ett offentligt redovisningsperspektiv, vilket skiljer sig från nationell redovisning, som traditionellt används av institutioner för att bedöma budgetbalansen av Bryssel, baserat på uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE).