Marknaden för Golden Visa-fonder lanserades 2018 och marknaden håller nu på att mogna med ett brett utbud av fonder. Med lite meriter och mycket att välja mellan kan detta vara överväldigande för en ny investerare som investerar i Portugal för första gången. I den här artikeln beskriver jag fyra viktiga saker som jag skulle leta efter i min investering i Golden Visa.

För det första skulle jag, med ett inledande fokus på kapitalbevarande, titta på diversifieringen inom fonden. Fonder som anses vara "balanserade" innebär mindre risk eftersom det ofta finns en diversifiering mellan olika utvecklare, tillgångsklasser, förvärvsstrategier, geografiska områden, valutor osv. En fond som har en fördelning över dessa aspekter gör bra ifrån sig när det gäller att minska eventuella risker och ger investerare skydd mot nedåtgående effekter. EQTY Capital-fonden är ett exempel där tilldelningen är uppdelad på en "plattform" av olika utvecklare. Generellt sett innebär fonder som har tillgångar koncentrerade till en enda utveckling/utvecklare större risker, särskilt i de fall där utvecklaren själv finansierar sin egen utveckling genom det kapital som fonden tar in.

För det andra skulle jag titta på ledningsgruppen. I slutändan är Golden Visa en långsiktig investering, så övertygelse om beslutsfattarna inom fonden är av största vikt. Jag gillar att titta på kvalitativa aspekter, såsom deras inhemska och internationella erfarenhet och teamets engagemang för Portugal och dess makroekonomiska fundamenta. Team med omfattande erfarenhet, inte bara inom sitt investeringsområde, utan även inom fondförvaltning och finansiella tjänster i allmänhet, är ofta ett stort plus. Ett exempel på ett team med stor erfarenhet är Portugal Gateway-fonden, som var pionjärer inom riskkapitalområdet i Portugal. Å andra sidan har team som är mycket små med endast en beslutsmarkör en stor risk för nyckelpersoner - kom ihåg att detta är en investering som sträcker sig över flera år.

För det tredje är fondens exitstrategi och hur den planerar att sälja tillgångarna i slutet av fondens löptid av avgörande betydelse, eftersom det i slutändan är då som investerarna får tillbaka sina pengar. Här tittar jag inte bara på hur likvida de underliggande tillgångarna är, utan också på sannolikheten att sälja dessa tillgångar, baserat på teamets meriter i att sälja liknande tillgångar och deras professionella nätverk. Jag vill särskilt se flera exitstrategier och ett team som kan visa att det kommer att vara flexibelt och dynamiskt i förhållande till ständigt föränderliga marknadsförhållanden.

Slutligen är fonder där ersättningsincitamenten är anpassade mellan fondrådgivaren och investeraren viktiga. Avgiftsstrukturer där fondrådgivaren belönas för goda fondresultat, snarare än för en stor årlig förvaltningsavgift, garanterar att rådgivaren arbetar i investerarens bästa intresse. Det innebär att rådgivaren har rätt incitament att skapa bästa möjliga avkastning för investerarna.

Informationen ovan är av allmän karaktär och bör inte betraktas som finansiell rådgivning.

Om du vill ha en skräddarsydd konsultation om Golden Visa-processen, vänligen kontakta Kurran Sachdeva på kurran.sachdeva@valeriopartners.com.