Enligt dokumentet, som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, kommer den extraordinära förstärkningen av finansieringen av kollektivtrafiken, som uppgår till 15 miljoner euro, att betalas via miljöfonden och baseras på "behovet av extraordinär finansiering för att säkerställa de grundläggande tjänsterna inom kollektivtrafiken", med hänsyn till att "effekterna och allvaret av pandemikrisen i mobilitetssystemet" kvarstår.

Storstadsområdet Lissabon får 6 924 923 euro, vilket är den största delen av denna förstärkning, och storstadsområdet Porto får 4 787 706 euro.

De interkommunala kommunerna Cávado (670 705 euro), Ave (242 738 euro), Oeste (227 662 euro), Coimbra-regionen (501 euro) och de regionala kommunerna i de olika regionerna (670 705 euro). 723), regionen Leiria (102 675), Viseu, Dão och Lafões (891 552), Beiras och Serra da Estrela (259 975), Alentejo Litoral (137 266), Alto Alentejo (89 208) och Alentejo Central (163 867).

I dokumentet betonas att "för att lösa problemen med underfinansieringen av det offentliga persontransportsystemet till följd av det allvarligare pandemiscenario som verifieras under första kvartalet 2021" har en extraordinär förstärkning på 30 miljoner euro redan godkänts i juli 2021 och en annan på 51,5 miljoner euro i november 2021.

Detta förstärkningsbelopp som nu tilldelats förhindrar inte "behovet av att bedöma finansieringsunderskott för resten av 2021 som inte täcks av det stöd som redan beviljats", heter det.

Övervakningen och kontrollen av denna finansiering ligger hos myndigheten för rörlighet och transport (AMT), som "säkerställer att det inte förekommer någon överkompensation i den uppsättning åtgärder som genomförs och fastställer att operatörerna ska återlämna medlen, om detta har skett".

De planerade transportmyndigheterna kommer att behöva lägga fram "ett uttalande som intygar att de operatörer som har medel att tjäna in har uppfyllt sina informationsskyldigheter gentemot AMT och som hänvisar till de belopp som redan betalats ut och som ska betalas till var och en av operatörerna inom deras insatsområde".

De måste också åta sig att "överföra medel till operatörerna i proportion till skuldens värde och uppfyllandet av informationsskyldigheten", enligt lagen.

Enligt en balansräkning som regeringen offentliggjorde den 6 januari har miljöfonden använt 280,1 miljoner euro för att stödja sänkningen av kollektivtrafikpriserna 2021, ett belopp som redan inkluderar förstärkningar av medel utöver vad som planerats i statsbudgeten.